Home > Loopbaanadvies

 

Loopbaanadvies

Veel gestelde vragen over loopbaanadvies


Waarom loopbaanadvies?


Werk is een belangrijk onderdeel van uw leven. Maar werk is niet altijd prettig. Mogelijk is het niet leuk of staat het bedrijf u tegen. Of u komt niet vooruit terwijl u dat wel wilt en kunt. Misschien had u zich uw loopbaan wel heel anders voorgesteld. Of de werkdruk kan zo hoog zijn dat u overspannen raakt. Op zulke momenten kan loopbaanadvies uitkomst bieden.


Ook het kwijtraken van een baan die u wel heel leuk vond en waar u aan hechtte kan een moment zijn voor loopbaanadvies. Met behulp van loopbaanadvies (in dit geval spreken we van outplacement of reïntegratie) komt u sneller weer aan de slag.


Hoe gaat loopbaanadvisering in z'n werk?


Loopbaanadvisering ( -begeleiding, -coaching) betekent dat u samen met een persoonlijke begeleider aan de slag gaat om uit te vinden wie u bent, wat u wilt, waarom u dat wilt, hoe u dat bereikt en wat andere mogelijkheden zijn. Uiteindelijk zult u een nieuwe baan vinden en/of prettiger werken.


Wat doet een loopbaanadviseur niet?


Een loopbaanadviseur is geen therapeut. Hoewel sommige adviseurs ook ingaan op zingevingsvragen, zullen ze niet helpen bij het realiseren van gedragsverandering als antwoord op levensvragen. Om loopbaanadvies effectief te laten zijn is het belangrijk dat u positief en actief in het leven staat.


Moet ik met mijn vraag direct naar een loopbaanadviseur?


Dat hangt ervan af. Maar meestal is het goed om voordat u contact zoekt met een professionele adviseur met uw partner of vrienden te praten over wat er precies niet goed gaat in uw werk. Lees ook eens een boek of tijdschrift over uw loopbaanvraag en kijk of u voor uzelf goed kunt formuleren wat het probleem is. Als u er op deze manier niet uitkomt, is het in ieder geval een goede voorbereiding voor de volgende stap: het raadplegen van een loopbaanadviseur.


De meest intensieve vorm van loopbaanbegeleiding is een persoonlijk traject met een professionele loopbaanadviseur. Loopbaanadviseurs zijn ervaren mannen of vrouwen die gewend zijn om met moeilijke vragen op het gebied van werk en loopbaan om te gaan. In een persoonlijk begeleidingstraject krijgt u vragen en opdrachten en komt u bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks langs voor een gesprek. Persoonlijke loopbaanbegeleiding is een intensief traject; deze vorm van advisering heeft het hoogste rendement.


Andere vormen van loopbaanbegeleiding zijn bijvoorbeeld een groepstraining of een (sollicitatie-) cursus.


Wie maken er (nog meer) gebruik van loopbaanadvies?


Iedereen, man of vrouw, jong of oud, die werkt of werken wil kan baat hebben bij loopbaanadvies. De meeste mensen die loopbaanadvies zoeken zijn in het tweede kwart van hun loopbaan (zo tussen de 30 en de 40). Maar ook mensen die jonger en ouder zijn doen een beroep op een loopbaanadviseur. Mannen doorgaans even veel als vrouwen, al kan dat van bureau tot bureau verschillen.


Wat is reïntegratie en wat is outplacement?


Reïntegratie is bedoeld voor mensen die arbeidsongeschikt zijn en (weer) aan het werk willen. Reïntegratie vangt aan met een fase waarin geïnventariseerd wordt wie u bent en wat u kan. Daarna gaat u samen met uw reïntegratieconsulent aan de slag om onder begeleiding een baan te vinden. Let wel: er wordt geen baan voor u gezocht, in beginsel doet u dat zelf. Uw reïntegratieconsulent geeft u echter wel doorlopend tips en advies. Ook evalueert u samen uw inspanningen en het resultaat. Meer over reïntegratie en een overzicht van gespecialiseerde reïntegratiebureaus vindt u op de website Reintegratie-bureaus.nl


Outplacement is ook een intensieve vorm van begeleiding naar een nieuwe baan. mensen die outplacement doen hebben meestal nog een baan, maar dreigen die op korte termijn kwijt te raken. Dat kan zijn door reorganisatie of door een arbeidsconflict. Afhankelijk van de reden van het baanverlies kan op bepaalde onderwerpen in het outplacementtraject meer of minder nadruk komen te liggen.


Kijk voor meer informatie over outplacement en een overzicht van gespecialiseerde outplacementbureaus op Outplacementbureaus.nl of OutplacementWijzer.nl


Hoe kom ik aan een goede loopbaanadviseur?


Het beroep van loopbaanadviseur is vrij: iedereen kan een bord in de tuin plaatsen met "loopbaanadviseur" erop. Maar dat iemand zichzelf loopbaanadviseur noemt maakt natuurlijk nog niet dat hij of zij ook goed is. Als u op zoek bent naar een goede loopbaanadviseur, vraag dan vooraf zo veel mogelijk informatie op. Bezoek de website of vraag een bedrijfsfolder. Vraag ook om een (kosteloos) oriënterend gesprek.


Kijk of het bureau van uw keuze is aangesloten bij een beroepsvereniging. De belangrijkste zijn:

  • NOLOC - Vereniging voor loopbaanprofessionals
  • Register BKA - Stichting Register Beroepskeuzeadviseurs
  • OVAL - brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties.

Certificerend instituut:

  • CMI - Career Management Institute

Lees meer over het zoeken en vinden van een goede loopbaanadviseur in de gratis te downloaden brochure "Een goede loopbaanadviseur? Zó gevonden!" op Loopbaanadvies.net